cách tắt hiển thị tin nhắn trên iphone 5

Thông báo tin nhắn tại màn hình khóa và phần thông báo là 1 tính năng hay của Iphone giúp bạn có thể biết được nội dung tin nhắn mà chưa cần mở tin nhắn. Tuy nhiên nếu tính năng này không hợp với nhu cầu sử dụng của bạn thì có thể tắt tính năng này bằng cách sau :


Vào Setting --> Chọn Notification --> Messages

Cách tắt hiển thị tin nhắn trên iphone 5 xem trước

Kéo xuống disable Show on Lock Screen --> Tắt thông báo tin nhắn tại màn hình khóa
Show Priview --> Tắt thông báo tại phần thông báo xem trước phía trên màn hình

Cách tắt hiển thị tin nhắn trên iphone 5 xem trước

Và giờ đợi thử lại xem đã được chưa nhé