Thỉnh thoảng,tại biểu tượng mạng hoạc wifi của máy bạn xuất hiện 1 note thông báo nhỏ mang tên system error ( Lõi hệ thống ). với nội dung là:
" The Another computer has the same IP address error".( 1 máy tính khác trong đường mạng có IP trùng vơi máy của mình).

Cách giải quyết như sau:

Vào run --> gõ cmd enter để mở giao diện command line của windows.

Gõ vào lệnh sau:

Mã:
ipconfig/all
Để xem IP của máy mình và các máy khác, xem cái nào trùng. Tiếp theo tiến hành khắc phục vấn đề.

Nếu sử dụng IP tĩnh. thì vào Network connection. Click chuột phải vào mạng bạn đang sử dụng chọn properties --> IP ver4( với win 7 trở lên ) hoặc Internet protocol TCP/IP ( với win xp ). chọn tiếp properties.

Tại đây đặt IP của mình tại ô IP address. Lưu ý: khi đặt IP phải cùng 1 đường mạng và không trùng với IP của máy khác.

Nếu sử dụng DHCP. Vào Cmd gõ lệnh.

Mã:
Ipconfig /release
Enter. sau đó gõ tiếp lệnh.

Mã:
ipcionfig/renew
Kiểm tra lại IP của mình có giống IP cũ hay không bằng lệnh ipconfig.
Nếu vẫn trùng reboot lại máy và kiểm tra 1 lần nữa bằng lệnh trên.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG