Tôi chưa bao giờ được học lập trình web, cũng như chưa từng đi làm ở đâu sử dụng nó. Tuy nhiên với niềm đam mê lớn cho web development, với các kiến thức tự học, tôi mong muốn cùng các bạn chia sẽ cùng nhau, tìm hiểu thêm các "gia vị" mới cho kiến thức ASP.NET.


Qui tắc trình bày:
- Giữ nguyên thuật ngữ tiếng anh để dễ dàng tra cứu về sau
- Video youtube cuối bài để tổng kết lại nội dung bài viết
- Danh sách topic có thể sẽ tăng/giảm tùy theo tình hình
Mọi đóng góp chia sẽ kiến thức là không giới hạn trong forum
Recipe 1: ASP.NET MVC


Topic 1: Giới thiệu MVC, tại sao không phải là webform, thế giới lập trình mã nguồn mở, Nuget Service… (hoàn tất)

codecurry.starweb.vn/index.php?threads/giới-thiệu-mvc-tại-sao-không-phải-là-webform-thế-giới-lập-trình-mã-nguồn-mở-nuget-service….4/#post-4]Topic 2: Razor View Engine (layout, master page, section…), Routing
Topic 3: MVC với Jquery, Validation, Form Submit, Security
Topic 4: Tản mạn CSS + Bootstrap + Web.Optimization
Topic 5: IQueryable vs IEnumerable vs IList
Topic 6: Membership với ASP.NET Identity – bài 1
Topic 7: Membership với ASP.NET Identity – bài 2
Topic 8: Facebook/Google/Microsoft authentication
Topic 9: Linq, LinqPad, Linq2SQL
Topic 10: Web API
Topic 11: Viết ứng dụng Facebook App (web app)
Topic 12: Giới thiệu Entity Framework
Topic 13: Entity Framework vs Linq2SQL vs Dapper (mini ORM)
Topic 14: Filter Actions
Topic 15: Domain driven design (DDD) – bài 1
Topic 16: Domain driven design (DDD) – bài 2
Topic 17: Unit Testing, Dependency Injection (autofac)
Topic 18: Áp dụng C# vào sql server stored procedure
Topic 19: RequireJS MVC nhiều trang
Topic 20: RequireJS 2 1 trang
Topic 21: Sử dụng bộ gõ Ckeditor, tinyMCE, tích hợp miễn phí image uploader và KendoUI MVC


Recipe 2: Nopcommerce


Topic 1: Giới thiệu Nopcommerce(cấu trúc hệ thống): là hệ thống ecommerce mạnh nhất trên nền asp.net
Topic 2: Hướng dẫn sử dụng (end user), cách quản trị nội dung Nopcommerce
Topic 3: Phát triển 1 module căn bản (service, domain, data, presentation). Module quản lý banner.
Topic 4: Phát triển Plugin, chuyển module banner thành plugin.
Topic 5: Deploy nopcommerce project


Receipe 3: Walkthrough xây dựng 1 site commerce như Tiki.vn bằng nopcommerce 3.4


Topic 1: Phân tích hệ thống và xây dựng layout
Topic 2: Xây dựng các lớp service, domain, data
Topic 3: Trình bày giao diện web ở lớp presentation

Recipe 4:

· ASP.NET MVC + Google AngularJS + BreezeJS + Web API = Single Page Application (SPA) (TBA)
· Nopcommerce + AngularJS + RequireJS + BreezeJs (TBA)
· Lucene.net (TBA)
· OrchardCMS (TBA)

Xem tại: codecurry.starweb.vn