Sự ra đời và hình thành phát triển
I/ Sự ra đời
- Từ thế kỉ thứ X đén trước khi hình thành văn học Việt Nam chỉ có văn học dân gian.
- Đầu thế kỉ thứ X đánh dấu sự ra đời của dòng văn học Việt Nam.
- Văn học còn được gọi là:
+ văn học trung đại
+ văn học phong kiến
+ văn học cổ
Tồn tại từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX

II/ Qúa trình phát triển
1.từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
a) Lịch sử
Giai cấp phong kiến Việt Nam rất thịnh trị, đoàn kết dân tộc, liên tiếp đánh bại quân xâm lược của phong kiến phương Bắc : năm 938, năm 988,thế kỉ X, thế kỉ XIII, thế kỉ XV.
b) Văn học
- Chủ đề tập trung của giai đoạn này là nâu cao tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần quyết chiến.
- Tác phẩm tiêu biểu:
+ Nam quốc sơn hà của Lí Thường Kiệt
+ Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
+ Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi
2. Từ đầu thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XVIII
a) Lịch sử
Xã hội phong kiến Việt Nam bắt đầu khủng hoảng , các cuộc nội chiến nổ ra tranh giành quyền lực, người dân lầm than khổ cực
b) Văn học
- Tập trung phản ánh và phê phán xã hội
- Tác giả tiêu biểu :
+ Nguyễn Bỉnh Khiêm
+ Nguyễn Dữ
3. Từ cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX
a) Lịch sử
- Giai cấp phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng.
- Khởi nghĩa nông dân nổi lên ở khắp nơi, điển hình là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đứng đầu là ba anh em Nguyễn Huệ.
b) Văn học
-Tập trung phê phán xã hội, khẳng định quyền sống của con người.
- Tác giả tiêu biểu:
+ Hồ Xuân Hương
+ Nguyễn Du
+ Bà huyện Thanh Quan
+ Đoàn Thị Điểm
4. Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX
- Pháp xâm lược nước ta, chính quyến đang từng bước dâng nước cho Pháp (1884)
- Nhiều cuộc kháng chiến nổi lên chống Pháp
b) Văn học
- văn học hướng hẳn vào phê phán những thói hư dởm đời .
- Bên cạnh đó, văn học còn hướng tới cuộc kháng chiến chống Pháp.
- Tác giả tiêu biểu:
+ Nguyễn Đình Chiểu
+ Nguyễn Khuyến
+ Trần Tế Xương