Mình có tham khảo đoạn code Jquery trên mạng để chèn hình chạy trong website của mình.
Tuy nhiên, trình duyệt IE hay báo lỗi đoạn code Jquery của mình.
Đây là đoạn code.
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function ($) {
$(".slider").slideshow({
width: 545,
height: 225,
transition: 'square'

});
});
</script>
Còn đây là hình chụp báo lỗi.
mediafire.com/view/czrcv9aswsa686v/loi_jquery.jpg
Có máy thì mình cho chạy thử được nhưng có máy thì không.