Cách xóa bảng trong word 2007 2010 2013 2003, delete table

Xóa dòng và cột trong word thì có thể dễ dàng sử lý bằng cách click chuột phải, tuy nhiên đối với bảng thì có thể một số bạn sẽ gặp khó khăn dù đây chỉ là thao tác cơ bản.

Cách xóa bảng nhanh nhất. click vào biểu tượng góc trái phía trên của table và click chuột phải chọn Delete Table

Cách xóa bảng trong word 2007 2010 2013 - Delete table

Ngoài ra nếu làm thủ công bạn cũng có thể bôi toàn bộ bảng và nhấn nút Delete trên bàn phím máy tính