Download Video học Sơ đồ khối + Khối nguồn laptop của trung tâm Bách Khoa, download video dạy sửa chữa laptop của Trung tâm bách khoa và Nhất nghệ

Đây là 2 DVD đầu tiên trong bộ giáo trình của Trung tâm đào tạo sửa chữa laptop Nhất Nghệ mà mình có được. Chia sẻ với các bạn có hứng thú với nghề này, các bạn có thể làm quen với 1 vài khái niệm cơ bản ban đầu trước khi đi theo nó.

Gồm có 1 DVD video Sơ đồ khối laptop và 1 DVD dạy về khối nguồn laptop

Download Video học Sơ đồ khối + Khối nguồn laptop của trung tâm Bách KhoaDownload Video học Sơ đồ khối + Khối nguồn laptop của trung tâm Bách KhoaDownload Video học Sơ đồ khối + Khối nguồn laptop của trung tâm Bách KhoaDownload Video học Sơ đồ khối + Khối nguồn laptop của trung tâm Bách KhoaDownload Video học Sơ đồ khối + Khối nguồn laptop của trung tâm Bách KhoaDownload Video học Sơ đồ khối + Khối nguồn laptop của trung tâm Bách KhoaDownload Video học Sơ đồ khối + Khối nguồn laptop của trung tâm Bách Khoa

download
Sơ đồ khối laptop - 2,01 GB
4share.vn/f/3605000104000501/Vforum.vn__SoDoKhoiLaptop.iso.file
tenlua.vn/download/1237e128e50c6e03/vforum-vnsodokhoilaptop

Khối nguồn máy laptop - 827,5 MB
4share.vn/f/3f0c09070f0c0c0f/Khoi Nguon May Laptop.avi.file
tenlua.vn/download/1237e22fe80c680f/khoi-nguon-may-laptop
Password: www.vforum.vn