ai bít có phần mềm nào cắt,dán,ghép file âm thanh dễ sủ dụng xin giới thiệu với ạ