Ký tự giờAM viết tắt của từ gì, PM là viết tắt của từ gì


AM, PM là viết tắt của từ gì
KHoảng giờ AM và giờ PM trong 1 ngàyBình thường nếu sử dụng giờ theo hệ 24h thì chúng ta không cần am, pm, nhưng nếu sử dụng hệ 12h thì phải có am, pm để phân biệt. Và hệ này cũng được sử dụng rất nhiều các bạn có thể gặp trên máy tính, điện thoại, website... Vậy AM là gì và PM là gì
  • AM: Ante Meridiem = Before midday(theo tiếng Latin) nghĩa là trước 12giờ trưa
  • PM: Post Meridiem = After midda (theo tiếng Latin) nghĩa là sau 12 giờ trưa

Tuy nhiên có thể có một số bạn thắc mắc vậy 12:00 trưa viết là AM hay PM
  • 12 giờ trưa: 12:00 PM hoặc 12:00 noon(tức 12 giờ trưa)
  • 12 giờ đêm: 12:00 AM hoặc cách viết khác là 00:00 am hoặc 12:00 midnight(tức 12h đêm).

Rất dễ hiểu đúng không nào, hy vọng qua bài viết ngắn gọn này các bạn có thể hiểu dễ dàng được tại sao lại có chữ am và pm đằng sau giờ trong tiếng Anh và không bị nhầm lẫn giữa chúng nhé vì nếu nhầm lẫn thì có thể sai lầm rất tai hại đó