Vẽ cây tìm kiếm nhị phân,giá trị tại mỗi nút là tên một người,thứ tự các nút lần lượt được tạo có giá trị:an,can,tu,binh chi,nam,dung,hung,cham,manh,phuc tuan.