Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Ôn thi là khoảng thời gian mà sinh viên học sinh không chỉ dựa vào sự thông minh mà còn phải cần cù chăm chỉ mới có thể chuẩn bị được kiến thức tốt và làm bài đạt điểm cao. Đặc biệt là những kỳ ôn thi quan trọng như chuyển cấp, tốt nghiệp, đại học... Và 1 trong những yếu tố ảnh hưởng đó là tinh thần, nỗ lực học tập. Nếu bạn bị mất tập trung vào các trang mạng xã hội, facebook, zalo, yahoo,... thì có thể tự tạo cho mình 1 quy định để dành thời gian ôn thi bằng cách tu những thư đó. Thay đổi avatar, ảnh bìa để thể hiện sự quyết tâm đó

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Quyết tâm ôn thi. Không thi tốt thì sau này cạp đất mà ăn

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh
Đại học ơi, anh đến đây


Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh


Đang ôn thi
Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Phải đậu đại học

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Đang ôn thi, cấm làm ồn

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Đừng đùa, anh đang học

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Đừng để vào vòng luẩn quẩn này

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Miệt mài ôn thi

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Bạn muốn trong trường hợp nào

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Quyết tâm ôn thi

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Ôn thi

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Ôn thi nhưng phải để ý sức khỏe bồi bổ những dưỡng chất quan trọng

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Quyết tâm ôn thi để khi làm bài thi không phải hối hận

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Hồng dám đâu, em còn phải ôn bài

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Kiên quyết nói không với thi lại

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Mình thích học lắm

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Một số hình có thể làm avatar để thể hiện quyết tâm ôn thi

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnhẢnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Ảnh bìa facebook về ôn thi

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh

Quyết tâm cho mùa thi cử

Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh


Ảnh bìa, hình ảnh đang ôn thi hài hước ngộ nghĩnh