See, Look, Watch là những từ có nghĩa khá sát nhau có thể làm nhiều người nhầm lẫn với nhau, dưới đây là cách để phân biệt 3 từ này

Sự khác nhau giữa See, Look, Watch


- See: Xem trong có chủ ý, hình ảnh tự lọt vào mắt mình, bạn không mốn thấy nhưng vẫn thấy
- Look : Nhìn có chủ ý, ngắm nhìn, bạn muốn nhìn
- Watch : Nhìn có chủ ý 1 thứ gì đó, và thứ đó thường đang chuyển động

Ví dụ:
- I opened the curtains and saw some birds outside.
(Tôi mở tấm màn và thấy 1 vài chú chim bên ngoài)
Tôi mở tấm màn và thấy, tôi không định nhìn chúng, chúng chỉ tự dưng như thế.

- I looked at the man.
(Tôi nhìn vào người đàn ông)
Tôi có chủ ý nhìn vào ông ta.

- I watched the bus go through the traffic lights.
(Tôi nhìn chiếc xe buýt đi qua cột đèn giao thông)
Tôi có chủ ý nhìn chiếc xe buýt, và nó đang chuyển động.