Em đang định mua một số đồ để ráp máy nên thấy trang này muốn hỏi anh chị nào mua ở đây rồi thì cho em ý kiến. Em xin cảm ơn nhiều