Camera có tốc độ quan sát chuyển động ở Việt Nam có bán ko mấy bác