kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Giáo Trình và Đề Cương Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

 1. #1

  Giáo Trình và Đề Cương Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Giáo Trình và Đề Cương Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam  Giáo Trình
  Ebook giáo trình của bộ Giáo dục & Đào tạo. Được dùng trong việc giảng dạy môn "Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam" trong các trường Đại học và cao đẳng.
  Download
  Mã:
  mediafire.com/?lz5knmn72f4048x

  Đề Cương

  Gồm 6 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương pháp, chức năng của môn lịch sử Đảng CSVN; quy luật ra đời, phát triển, trưởng thành của Đảng CSVN; Giúp cho sinh viên nhận rõ Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của cả dân tộc, từ đó bồi dưỡng sinh viên về phương pháp, đạo đức cách mạng, nâng cao lòng tin vững chắc vào con đường đi lên CNXH, con đường mà Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

  Bài mở đầu: Nhập môn lịch sử Đảng CSVN LT1
  1.1 Đối tượng của môn lịch sử Đảng CSVN
  1.2 Phương pháp nghiên cứu
  1.3 Chức năng và ý nghĩa thực tiễn
  Chương 1: Sự ra đời của Đảng CSVN LT6
  1.1 Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  1.2 Các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  1.3 Hôị nghị thành lập và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  Chương II: Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) LT5
  2.1 Phong trào cách mạng 1930-1945
  2.2 Phong trào dân chủ ( 1936-1939)
  2.3 Phong trào giải phóng dân tộc khởi nghĩa giành chính quyền ( 1939-1945)
  1.4 Nguyên nhân, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử
  Chương III: Cuộc kháng chiến chống Thực dân pháp và can thiệp Mỹ: LT5
  3.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945- 1946 )
  3.2. Kháng chiến toàn quốc ( 1946-1950)
  3.3. Đại hội dại biểu lần thứ hai của Đảng và đẩy mạnh khãng chiến đến thắng lợi ( 1951-1954)
  3.4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
  Chương 4: Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) LT10
  4.1 Chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng
  4.2 Thực hiện các kế họach Nhà nước ở Miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ ở Miền Nam
  4.3 Nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975)
  4.4 Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử
  Chương 5: Cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975-2002) LT11
  5.1 Cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc
  5.2 Thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (1986-2002)
  Chương 6: Ý nghĩa của thắng lợi và những bài học lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam LT6
  6.1 Ý nghĩa của thắng lợi của Cách mạng Việt Nam
  6.2 Những bài học lịch sử

  Download
  Mã:
  mediafire.com/?38vlythgardhhgt
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 3 thành viên đã cảm ơn T:


 3. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 119849
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Ðề: Giáo Trình và Đề Cương Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Ban oi con link khac khong ban. Link nay die rui, minh dang can lam. Ban up lai ho minh voi. Thank

 4. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 21701
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  116

  Ðề: Giáo Trình và Đề Cương Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trích Nguyên văn bởi saxuke_89 Xem bài viết
  Ban oi con link khac khong ban. Link nay die rui, minh dang can lam. Ban up lai ho minh voi. Thank
  của bạn đây!
  mediafire.com/?hcdi31s3qxwi33i - [STH]-djkute151092_Giaotrinhlichsudangcongsanvn.rar
  pass nếu có: shoptinhoc.com

Nhãn