Hướng dẫn cách vào facebook 2015 mới nhất - File hosts vào facebook 1/2015 nhanh

Dù bị cạnh tranh bởi khá nhiều các mạng xã hội khác, nhưng facebook vẫn được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tham gia facebook chúng ta sẽ dễ dàng kết bạn, cập nhật thông tin bạn bè người thân ... Tuy nhiên nếu không biết kiểm soát thì fb cũng có thể gây ra cho bạn những rắc rối nhất định về việc mất thời gian, bảo mật thông tin... Vì thế hãy sử dụng facebook 1 cách thông minh.

Cách vào facebook 2015 mới nhất - File hosts vào facebook 1/2015 nhanhNói tới việc vào facebook khi bị chặn thì sử dụng file hosts là cách tốt nhất cả về tốc độ lẫn bảo mật, nó gần như không ảnh hưởng gì không phải cài thêm bất kỳ phần mềm hay tiện ích gì thêm vào máy tính. Và các sửa file hosts cũng khá dễ nếu bạn biết cách.

Trước tiên các bạn tiến hành download 1 trong 2 file hosts về máy tính:
download
File hosts này vào nhanh hơn
http://file.vforum.vn/download/hosts2.zip

Nếu vẫn không vô được thì dùng file hosts này
http://file.vforum.vn/download/hosts.zip


Trong này chỉ có IP dành cho việc vào facebook, nếu các bạn dùng file hosts để chặn các vấn đề khác thì phải tự thêm vào theo hướng dẫn phía dưới nhé.

Sau khi download về tiến hành giải nén ra sau đó copy:
C:\Windows\System32\drivers\etc
mở Windows Explorer lên(hoặc My Computer) sau đó dán dòng địa chỉ trên để truy cập nhanh đường dẫn tới file hosts

Cách vào facebook 2015 mới nhất - File hosts vào facebook 1/2015 nhanh


sau đó tiến hành copy file hosts vừa download về dán đè(thay thế) vào file hosts ở đường dẫn trên.

Cách vào facebook 2015 mới nhất - File hosts vào facebook 1/2015 nhanhSau đó thử vào facebook xem được chưa nhé

Cách vào facebook 2015 mới nhất - File hosts vào facebook 1/2015 nhanh


Trong trường hợp file hosts của bạn đã có sẵn nhiều tùy chọn IP rồi thì có thể sửa file hosts bằng các dải IP sau:

31.13.68.49 facebook.com
31.13.68.49 facebook.com - www.facebook.com
31.13.68.49 login.facebook.com - www.login.facebook.com
31.13.68.49 login.facebook.com
31.13.68.49 register.facebook.com
31.13.68.49 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.68.49 graph.facebook.com
31.13.68.49 vi-vn.facebook.com
31.13.68.49 static.ak.connect.facebook.com
31.13.68.49 apps.facebook.com
31.13.68.49 developers.facebook.com
31.13.68.49 error.facebook.com
31.13.68.49 graph.facebook.com
31.13.68.49 developers.facebook.com
31.13.68.49 error.facebook.com
31.13.68.49 register.facebook.com
31.13.68.49 blog.facebook.com
31.13.68.49 channel.facebook.com
31.13.68.49 connect.facebook.com
31.13.68.49 channel.facebook.com
31.13.68.49 register.facebook.com
31.13.68.49 bigzipfiles.facebook.com
31.13.68.49 pixel.facebook.com
31.13.68.49 upload.facebook.com
31.13.68.49 register.facebook.com
31.13.68.49 bigzipfiles.facebook.com
31.13.68.49 pixel.facebook.com
31.13.68.49 logins.facebook.com
31.13.68.49 bigzipfiles.facebook.com

hoặc

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 facebook.com - www.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com - www.login.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com

hoặc:

31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 facebook.com - www.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com - www.login.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

Lưu ý là chỉ nên dùng 1 trong 3 dải IP file hosts trên thôi nhé. Vào đường dẫn như hướng dẫn trên tiến hành mở open notepad và thêm vào cuối của file hosts