Phần mềm chỉnh sửa thông tin file nhạc hàng loạt: album, tên, lời , ảnh đại diện. Hướng dẫn cách sửa tên bài hát, thêm lời bài hát vào nhạc

Phần mềm chỉnh sửa thông tin file nhạc hàng loạt: album, tên, lời , ảnh đại diện - TagScanner

Nếu bạn đã từng download những bài hát trên mạng và mở lên chạy với các phần mềm nghe nhạc sẽ có khác nhiều thông tin khác như picture(ảnh đại diện của bài hát), tên album bài hát, tên tác giả... hiển thị lên. Các thông tin đó có thể không chính xác hoặc bạn muốn xóa thay đổi những thông tin đó thì có thể sử dụng 1 phần mềm khá hữu ích sau đây là Tag Scanner.

Tuy nhiên khi sử dụng phần mềm này các bạn cũng nên lưu ý là tôn trọng bản quyền của bài hát, không nên sửa những thông tin chính xác của bài hát, mà chỉ nên sửa những thông tin bị thay đổi hoặc không đúng thôi nhé.

Trước tiên các bạn download phần mềm này về bằng 1 trong 2 link sau đây:
download
fshare.vn/file/4LBKODI8CSLD
tenlua.vn/download/1537e62fe90a69071c/vforum-vnhackcs1-1


Sau khi download các bạn tiến hành giải nén ra và vào thư mục VFORUM.VN____TagScanner_5.1.660 click vào file Tagscan.exe để chạy chương trình mà không cần cài đặt.

Muốn chỉnh sửa các thông tin về: lời bài hát, tên bài hát, tên album, tên nhạc sĩ, ảnh đại diện các bạn click sang tab Tag Editor --> Browse --> Chọn đường dẫn tới thư mục chưa file nhạc để load lên các bài hát cần sửa.

Sau đó có thể click vào từng bài để thay đổi thông tin, hoặc chọn tất cả các bài để sửa thông tin chung nào đó.

Phần mềm chỉnh sửa thông tin file nhạc hàng loạt: album, tên, lời , ảnh đại diện - TagScanner

Cuối cùng là lưu lại và thử mở lại file nhạc xem đã được thay đổi chưa nhé

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên các bài hát, nhạc sĩ track... thì có thể chuyển sang tab Music renamer để đổi cho nhanh.

Phần mềm chỉnh sửa thông tin file nhạc hàng loạt: album, tên, lời , ảnh đại diện - TagScanner

Ngoài ra còn khá nhiều chức năng hay khác các bạn có thể tìm hiểu thêm, như xuất danh sách bài hát, hỗ trợ đầy đủ các đuôi file nhạc phổ biến đa ngôn ngữ...

Vforum.vn