Cho e hỏi forum mình có ai có tài liệu Q: skill for success Listening and speaking 2 không ạ? (cả bản CD thì tốt ạ). Ai có share e với, e đang cần tài liệu này./.