Xe khách Thanh Hóa "Hôn nhau, 2 đứa đều đau"Xe bán tải Hà Nội: "Đừng anh! Mẹ mắng!"Taxi Thu Hương: "Cứ từ từ! Hà Nội không vội được đâu".Xe bán tải Hải Phòng: "Cứ từ từ! Cứ từ từ".


"Thương con thơ anh nắm chặt tay lái/ Nhớ mẹ hiền, anh đạp nhẹ chân ga/ Nếu thương em, anh đừng nên chơi gái/ Lỡ có bồ, anh đừng để có thai"


xe tự chế, biển... rất đẹp ở Thuận Thành (Bắc Ninh): "Nếu điều đó xảy ra, cả 2 ta đều khổ"

Taxi Hà Nội: "Đừng đẩy em. Để tự em đi"