Cách cài background hình nền iphone 5s 4s, thay đổi hình nền iPhone 4 5 6 6 plus, Ipad mini 2 3

Với người sử dụng iPhone, iPad thì việc thay đổi hình nền khá dễ dàng bằng vài thao tác cơ bản. Bạn có thể thay đổi hình nền màn hình khóa và màn hình trang Home bằng cách sau:

Trước tiên vào Setting(Cài đặt)

Cách cài, thay đổi hình nền iPhone, Ipad

Click chọn Hình nền --> Chọn hình nền mới

Cách cài, thay đổi hình nền iPhone, Ipad


bạn có thể chọn từ thư viện ảnh, hoặc các ảnh có sẵn của iphone ipad

Cách cài, thay đổi hình nền iPhone, Ipad

Và chọn hình nền muốn thay đổi


Cách cài, thay đổi hình nền iPhone, Ipad

khi đó hình nền chưa được thay đổi liền mà sẽ hiển thị Xem trước(Preview) để bạn tham khảo hình nền có phù hợp không, nếu không thích hình này bạn có thể chọn Hủy để trở lại chọn hình nền khác.

Nếu muốn đặt hình này làm hình nền màn hình khóa lúc đăng nhập vào iPhone bạn chọn: Đặt màn hình khóa,

Nếu muốn đặt hình này làm hình nền của trang Home iPhone iPad chọn Đặt màn hình chính, hoặc đặt cả 2 để thiết lập hình nền của cả 2 màn hình.

Cách cài, thay đổi hình nền iPhone, Ipad

Sau khi thay đổi hình nền bạn có thể ra màn hình chính hoặc màn hình khóa để kiểm tra hình nền đã được thay đổi chưa.

Cách cài, thay đổi hình nền iPhone, Ipad


Nếu cảm thấy chưa phù hợp bạn có thể đổi lại hình nền khác bằng cách thực hiện lại các thao tác như hướng dẫn ở trên.