Cách thoát facebook trên điện thoại iPhone 4 5 6, iPad, Android sony xperia samsung galaxy, htc lg hoàn toàn

Trước đây việc thoát 1 tài khoản facebook khi sử dụng app thì chỉ cần vào Setting chọn Sign out, tuy nhiên mới đây facebook đã bổ sung tính năng thoát tạm thời và đăng nhập nhanh bằng cách click chọn tài khoản ở màn hình đăng nhập. Đây có thể nói là 1 tính năng hay giúp bạn không cần phải đánh lại mật khẩu khi đăng nhập lại. Tuy nhiên nó cũng có thể gây phiên phức không nhỏ khi bạn đăng nhập ở điện thoại khác hoặc sử dụng chung cùng nhiều người.

Click vào biểu tượng Menu và kéo xuống chọn Log out(Thoát) như hình phía dưới

Cách thoát facebook trên điện thoại iPhone, iPad, Android hoàn toàn

1 thông báo xác nhận hiển thị tiếp tục chọn Log out(thoát)

Cách thoát facebook trên điện thoại iPhone, iPad, Android hoàn toàn

Lúc này ứng dụng facebook sẽ hiển thị những tài khoản lưu ở ngoài màn hình đăng nhập, nếu chạm vào thì bạn sẽ đăng nhập trở lại mà không cần nhập mật khẩu.

Để thoát hoàn toàn các bạn cần phải chọn Login Setting(Thiết lập đăng nhập)

Cách thoát facebook trên điện thoại iPhone, iPad, Android hoàn toàn

Chọn tài khoản muốn thoát hoàn toàn

Cách thoát facebook trên điện thoại iPhone, iPad, Android hoàn toàn

Và chọn Remove Accout from iPhone, Ipad

Cách thoát facebook trên điện thoại iPhone, iPad, Android hoàn toàn

Đối với các bạn sử dụng điện thoại iphone, hoặc android thì làm giống hết, có thể từ ngữ tiếng Việt và tiếng Anh sẽ hơi khác nhau