Bác check giúp e với ạh
e vừa ra Nhật Cường xem con ip6 và có chụp lại đc part no, serial và imei của nó nhờ bác check giúp e với

Part No: MG3D2CL/A
Serial No: F17NWWDBG5MF
IMEI/ MEID: 356990063357224