Cách chèn file word vào powerpoint 2007 2010 2013

Để chèn được file word vào powerpoint các bạn có thể sử dụng vài thao tác cơ bản trong phần Insert --> Slide from outline và chọn file word muốn chèn vào đưa đưa vô pp. Xem video hướng dẫn chi tiết