Như title mình cài đặt tệp .sis cho e71 của mình thì nó báo ' tệp tin lôĩ' cài file nào cũng thế! -> kô phải lỗi do file mà là do phần mêm máy! Minh lại không muốn reset lại đt do có phần mềm và nhiều thứ kô muốn xoá! Mong m.n giúp với