Hướng dẫn cách sửa tiêu đề và xóa bài viết trên Vforum.vn

Chào các bạn

Gây đây có khá nhiều bạn thắc mắc cách sửa tiêu đề bài viết và xóa bài viết của mình trên vforum.vn vì thế mình viết bài này để hướng dẫn chi tiết.

Trước tiên các bạn tiến hành vào bài viết hoặc chủ đề muốn xóa và kéo xuống phía dưới của bài viết click vào Sửa Bài Viết

Hướng dẫn cách sửa tiêu đề và xóa bài viết trên Vforum.vn

Tiếp tục có 2 lựa chọn, để xóa bài viết các bạn click vào nút Xóa, còn để sửa tiêu đề bài viết cũng như nội dung bài viết thì click vào Go Advanced

Hướng dẫn cách sửa tiêu đề và xóa bài viết trên Vforum.vn

Sau đó sửa tiêu đề chủ đề tại Chủ đề, còn xóa bài viết các bạn cũng có thể click vào Xóa bài này

Hướng dẫn cách sửa tiêu đề và xóa bài viết trên Vforum.vn


Sau đó kéo xuống dưới chọn Đã sửa xong để lưu lại.