Mọi người cho em hỏi là khi nào thêm 's hay ' vào chủ sở hữu vậy ? vì em đang học lại căn bản nên ko nhớ rõ lắm .
- Cho em hỏi luôn là .......
câu :" This is the book of Nam "chuyển thành sở hữu cách là .... Nam's book ? hay Nam's the book ? hay là cái khác vậy ? Có phải là khi dùng " sở hữu cách " thì " vật sở hữu " toàn bộ đều bỏ " the , a , an " hết như ví dụ câu trên sao ạ ? Em cảm ơn !