kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ 92 tập Link mediafire SubViet

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.827

  Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ 92 tập Link mediafire SubViet

  Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ Link mediafire SubViet
  Hunter X Hunter - Thợ Săn


  Đạo Diễn: Kazuhiro Furuhashi
  Kịch Bản: Yoshihiro Togashi
  Thể Loại: TV Series, phiêu lưu, hành động.
  Số Tập: 92
  Thực Hiện: Iaku89 & QuocKid & Time_cop & TeddyBear  http://www.mediafire.com/download.php?kjwfdej5iyp [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 01.mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?5mmlmtcywnh [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 02.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?2pkuxrg9zy5 [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 03.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?t5l2mtv1gxw [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 06.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?e0t4dnm0gje [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 07.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?puc57cojdmd [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 08.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?jlbit8s3hyo [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 04.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?bmj4kkmttmx [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 05.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?dmglq9ksedt [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 09.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?2nkn25ygvtk [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 10.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?uejynpxe915 [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 11.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?gq0eo2jjmio [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 12.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?zbelb5eztc0 [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 13.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?9fgnlntvvd1 [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 14.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?atpcc6nruzr [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 15.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?dixezg4xwxd [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 16.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?50xnzntw29u [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 17.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?42014r4jmtl [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 18.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?vicnby4uc4d [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 19.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?cotyt0namxd [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 20.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?5yoev23zkfq [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 21.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?voshmktrsyg [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 22.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?hilezijfmun [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 23.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?0mlbmhoooji [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 24.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?tbynkowz4nt [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 25.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?ne2kjm91uq0 [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 26.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?tn2yzkl1mev [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 27.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?jagm0xw4dfj [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 28.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?q1dfalvm4gq [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 29.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?wnmehb0hp9x [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 30.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?zd1ajmwlniz [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 31.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?3km20ij2kf3 [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 32.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?tnxnztngdfo [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 33.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?deigettinfj [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 34.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?embym2cidmw [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 35.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?9pnnwmjm0vd [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 36.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?zldie3uwmn9 [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 37.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?njmljwo4svi [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 38.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?pnjlntjnncz [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 39.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?eytlytxdnfm [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 39.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?qp3wjyb3dzm [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 40.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?f2dnczenxaj [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 40.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?d3o3wkdsyof [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 41.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?meaybtt0jty [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 41.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?znzub4anyqo [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 42.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?jcvfxijlxh1 [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 43.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?glz0y2zd5bn [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 43.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?jf2exwgq39d [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 44.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?wte7pgzzj9t [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 44.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?y5kmmd2w3hz [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 45.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?pwnle02fvdv [Yumei-Anime.tk] Hunter X Hunter 47.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?41eadnijqn5 [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 46.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?0q20tu0wvty [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 46.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?jydwjwuzjw1 [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 48.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?fyl6jpon9li [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 48.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?xgibmvhz9lk [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 49.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?sv5bsnoxzye [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 49.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?btdsepzow2z [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 50.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?wysyz30n0fv [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 51.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?o3tdomyvuwv [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 51.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?wy0kddzwdnx [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 52.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?hjgr2kog5wt [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 52.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?zwzwdbwsjnz [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 53.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?b0fftblxyf1 [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 53.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?hkmoobr1vnx [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 54.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?b9qijyypbu1 [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 55.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?advmmtmfpmc [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 56.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?tzmtwpxjbxl [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 56.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?w9ynxcw44y3 [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 57.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?mzgx0tn9vxg [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 57.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?gsubxwwxzli [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 58.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?mdi1zjfmj2e [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 59.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?vzldrbmdqdn [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 60.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?192m9nxwjle [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 61.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?xhyyzzmezno [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 62.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?yocjlybcwvl [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 62.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?tbgt9h11xbx [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 63.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?1xuyfk1obnx [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 64.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?unn3vnc1mi9 [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 65.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?zpbl4wdtgmy [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 65.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?gmim2wwt1cd [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 66.avi.001
  http://www.mediafire.com/download.php?wwzbzj9fc5n [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 66.avi.002
  http://www.mediafire.com/download.php?xtxrms1keay [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 67.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?vjogdyy13kk [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 68.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?3m9n0a2gztz [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 69.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?1xtczjndcdj [Yumei-Anime] Hunter X Hunter 70.avi
  http://www.mediafire.com/download.php?zgb0xmzztm3 [z] Hunter x Hunter 71 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?3mtlbdjazg3 [z] Hunter x Hunter 72 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?twmtdggjsgm [z] Hunter x Hunter 73 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?unymwlxydds [z] Hunter x Hunter 74 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?1oofnd0l2v4 [z] Hunter x Hunter 75 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?zc5p1mtxeds [z] Hunter x Hunter 76 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?bjd4xxhcudw [z] Hunter x Hunter 77 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?amuuj8vcsi2 [z] Hunter x Hunter 78 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?zfomc4nnemm [z] Hunter x Hunter 79 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?gqxzajnymw2 [z] Hunter x Hunter 80 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?zowddzngynj [z] Hunter x Hunter 81 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?owmiyyg4m33 [z] Hunter x Hunter 82 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?egkxytezgsw [z] Hunter x Hunter 83 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?bbnw2dvce9b [z] Hunter x Hunter 84 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?i5bdzp1thcm [z] Hunter x Hunter 85 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?j3niwmn2v3z [z] Hunter x Hunter 86 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?zwwmqxksq5g [z] Hunter x Hunter 87 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?oemjnwmontm [z] Hunter x Hunter 88 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?ynqnmhvsyf0 [z] Hunter x Hunter 89 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?gx2mzqvgjm9 [z] Hunter x Hunter 90 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?nwpzjpkmmbr [z] Hunter x Hunter 91 [Imaginer].mkv
  http://www.mediafire.com/download.php?lkdnz5j4nnh [z] Hunter x Hunter 92 [Imaginer].mkv


  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 2 thành viên đã cảm ơn Lê Minh:


 3. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 84402
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Ðề: Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ 92 tập Link mediafire SubViet

  bạn ui cho mình hỏi cái này 92 tập nó gồm HUNTER X HUNTER OVA I , II va III lun hả bạn. VỚi lại có mấy tập 001 002 rùi down về sao ghép lại cho nó chạy bạn ??

 4. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 84402
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Ðề: Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ 92 tập Link mediafire SubViet

  hok ai rep hết vậy..Người ta có công post mà ko ai thanks cả ?? ùi..!! Mà cho mình hỏi làm sao đế ghép cái tập lại nhi~ ??? Như tap 65 có 001 hay 002 á ???

 5. #4
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.827

  Ðề: Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ 92 tập Link mediafire SubViet

  Trích Nguyên văn bởi player_3 Xem bài viết
  hok ai rep hết vậy..Người ta có công post mà ko ai thanks cả ?? ùi..!! Mà cho mình hỏi làm sao đế ghép cái tập lại nhi~ ??? Như tap 65 có 001 hay 002 á ???
  http://vforum.vn/diendan/showthread....-Dan-Cach-Ghep

 6. #5
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 91394
  Bài gửi
  3

  Ðề: Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ 92 tập Link mediafire SubViet

  Thanks bác đã upload phim này, thanks diễn đàn ^_^

 7. #6
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 110712
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Ðề: Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ 92 tập Link mediafire SubViet

  sao ko dowload duoc vay

 8. #7
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 160990
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: Phim hoạt hình Thợ Săn - Hunter X Hunter Trọn bộ 92 tập Link mediafire SubViet

  Cái này là phim cũ chỉ có 92 Tập-youtube có đó
  Phim mới đang ra hình ảnh chất hơn,mỗi tuần chỉ ra 1 tập chờ mỏi mòn.xem trên anime47.com
  Còn truyện tranh thì mới tới Chap340

Nhãn