Cách đổi tên điện thoại Android khi kết nối Bluetooth

Khi tiến hành kết nối bluetooth với các thiết bị điện thoại hoặc máy tính khác thì mặc định thường sẽ hiển thị tên mặc định của thiết bị chính là tên của dòng điện thoại bạn đang sử dụng. Nếu bạn muốn đổi tên này thì có thể làm theo hướng dẫn sau.

Trước tiên vào cài đặt

Cách đổi tên điện thoại Android khi kết nối Bluetooth

chọn Bluetooth và bật lên, click vào nút 3 chấm ở phía dưới và chọn Đổi tên điện thoại

Cách đổi tên điện thoại Android khi kết nối Bluetooth


Tiến hành nhập tên mới vào sau đó chọn Đổi tên

Cách đổi tên điện thoại Android khi kết nối Bluetooth

Khi đó tên hiển thị trên các điện thoại khác sẽ là tên mới đổi của bạn