Để ngày hôm qua ở sau lưng và bước tiếp vào ngày mai, mình có thử dịch là put yesterday behind and step into tomorrow! Mà chắc sai rồi nên nhờ mn giúp!
Cám ơn mn!