Hướng dẫn cách xóa apps trên iphone, gỡ bỏ ứng dụng, game trên iPhone 5 5s 6 6plus nhanh nhất

Đối với iPhone thì từ những phiên bản iOS đầu tiên cách gỡ bỏ ứng dụng đều giống nhau cho tới iOS 8.1 hiện tại, trước tiên các bạn cần xác định vị trí ứng dụng muốn xóa khỏi iPhone


Cách xóa, gỡ bỏ ứng dụng, game trên iPhone 5 5s 6 6plus

Sau đó nhấn chạm và ứng dụng đó và giữ khi hiển thị biểu tượng dấu X ở góc trái phía trên của icon ứng dụng và click vào đó

Cách xóa, gỡ bỏ ứng dụng, game trên iPhone 5 5s 6 6plus

iPhone sẽ xác nhận việc xóa ứng dụng chọn Delete để gỡ bỏ ứng dụng hoàn toàn khỏi iPHone

Cách xóa, gỡ bỏ ứng dụng, game trên iPhone 5 5s 6 6plus

Lưu ý việc xóa ứng dụng là xóa luôn cả những dữ liệu cũ các bạn cũng không phục hồi lại được, ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng iTunes --> Apps --> Chọn ứng dụng và Delete ứng dụng khỏi iPhone