Chào các bạn, mình là sinh viên năm cuối ngành Quản Trị Mạng, Trong quá trình học trong trường và ở các trung tâm mình có sưu tập được một số tài liệu khá nhiều muốn sharre cho các bạn tham khảo. Bạn nào có rồi thì thôi nhé.

Vì số lượng tài liệu nhiều nên mình sẽ Update liên tục nhé.

Link Download Tài liệu:
STT Thư mục gốc Tên File Link Download
2 CCNA BÀI VIẾT CCNA CHIA VLAN.doc http://adf.ly/17LD2q
3 CCNA Bài viết CCNA Config Register.doc http://adf.ly/17LDOr
4 CCNA Bài viết CCNA OSPF.doc http://adf.ly/17LEY5
5 CCNA Bài viết Cơ bản về TCP.doc http://adf.ly/17LEtu
6 CCNA Bài viết Port Security.doc http://adf.ly/17LFGg
7 CCNA Bài viết Subnet Masks.doc http://adf.ly/17LFZJ
8 CCNA TOOL CCNA TOOL http://adf.ly/17LHM6
9 Huong dan GNS3 Hướng dẫn sử dụng GNS3_phan2.doc http://adf.ly/17LHxh
10 Huong dan GNS3 Hướng dẫn sử dụng GNS3_phan3.doc http://adf.ly/17LIJs
11 Huong dan GNS3 Hướng dẫn sử dụng GNS3.doc http://adf.ly/17LIgf
12 icmp co ban.doc http://adf.ly/17LJ6o
13 icmp ICMP_protocol.doc http://adf.ly/17LJMB
14 IOS GNS3 IOS GNS3 http://adf.ly/17LK4f
15 Ip scance Ip scance http://adf.ly/17LKXy
16 MTU cisco định nhĩa MTU.doc http://adf.ly/17LL2a
17 MTU MTU.doc http://adf.ly/17LLNu
18 MTU simple.doc http://adf.ly/17LLfv
19 PART1.CCENT 00.Introduction http://adf.ly/17LMDl
20 PART1.CCENT 01.Networking Fundamentals http://adf.ly/17LMXB
21 PART1.CCENT 02.OSI Models http://adf.ly/17LMzt
22 PART1.CCENT 03.Ethernet-Switch LAN Technology http://adf.ly/17LNLA
23 PART1.CCENT 04.Cabling LANs-WANs http://adf.ly/17LNk8
24 PART1.CCENT 05.IP Addressing http://adf.ly/17LO3F
25 PART1.CCENT 06.IP Addressing (cont) http://adf.ly/17LOR8
26 PART1.CCENT 07.Cisco IOS Software Fudamentals (P1-OverviewIOS) http://adf.ly/17LOnX
27 PART1.CCENT 08.Cisco IOS Software Fudamentals (P2-LoadIOS-Config) http://adf.ly/17LP63
28 PART1.CCENT 09.Cisco IOS Software Fudamentals (P3-CDP) http://adf.ly/17LPRU
29 PART1.CCENT 10.LANs-Bridges-Switches http://adf.ly/17LPoF
30 PART1.CCENT 11.Switch Security http://adf.ly/17LQ7w
31 PART1.CCENT 13.Routing-Routing Protocol http://adf.ly/17LQSX
32 PART1.CCENT 14.RIP http://adf.ly/17LQgf
33 PART1.CCENT 16.Router Security http://adf.ly/17LRT9
34 PART1.CCENT 17.Cisco SDM - DHCP http://adf.ly/17LRqP
35 PART1.CCENT 18.Enabling the Internet Connection http://adf.ly/17LSD8
36 PART1.CCENT 19.WAN Technologies http://adf.ly/17LSW4
37 PART1.CCENT 21.Wireless Networking http://adf.ly/17LStQ
38 PART1.CCENT 22.Implementing a WLAN http://adf.ly/17LTBh
39 PART1.CCENT 26.Final Lab http://adf.ly/17LTXZ
40 PART1.CCENT Cách bấm đầu cáp mạng RJ45_files http://adf.ly/17LTsb
41 PART1.CCENT RJ-45 Cables_files http://adf.ly/17LUom
42 PART1.CCENT Santomieri Systems - CAT-5 RJ45 Wire Diagrams_files http://adf.ly/17LVHr
43 PART1.CCENT 03.Ethernet-Switch LAN Technology.rar http://adf.ly/17LVZP
44 PART1.CCENT File đính kèm http://adf.ly/17LUKF
45 PART2.CCNA 01.Small Network Implementation(Review CCENT) http://adf.ly/17LVvo
46 PART2.CCNA 02.P1-Vlan,Trunking http://adf.ly/17LWDn
47 PART2.CCNA 03.P2-VLanRouting http://adf.ly/17LWU6
48 PART2.CCNA 04.P3-SpanningTree http://adf.ly/17LWnE
49 PART2.CCNA 05.P4-SpanningTree http://adf.ly/17LXBL
50 PART2.CCNA 06.P5-SwitchTroublshoot http://adf.ly/17LXUw
51 PART2.CCNA 07.P1-ReviewRouting http://adf.ly/17LXtx
52 PART2.CCNA 08.P2-VLSM http://adf.ly/17LYI3
53 PART2.CCNA 09.P1-OSPF http://adf.ly/17LYa8
54 PART2.CCNA 10.P2-OSPF http://adf.ly/17EKnp
55 PART2.CCNA 11.EIGRP lmplementation(P1-EIGRP) http://adf.ly/17EL2Y
56 PART2.CCNA 12.EIGRP lmplementation(P2-EIGRP) http://adf.ly/17ELDO
57 PART2.CCNA 15.Access Control Lists(P1) http://adf.ly/17ELNV
58 PART2.CCNA 16.Access Control Lists(P2) http://adf.ly/17ELWq
59 PART2.CCNA 17.Address Space Management (NAT-PAT) http://adf.ly/17ENPp
60 PART2.CCNA 18.Address Space Management(IPv6) http://adf.ly/17ENau
61 PART2.CCNA 19.Address Space Management(IPv6) http://adf.ly/17ENll
62 PART2.CCNA 20.LAN Extension into a WAN(VPN) http://adf.ly/17EOs5
63 PART2.CCNA 21.LAN Extension into a WAN (WAN Connection with PPP) http://adf.ly/17EP2u
64 PART2.CCNA 22.LAN Extension into a WAN (Frame Relay) http://adf.ly/17EPFa
65 PART2.CCNA 23.LAN Extension into a WAN (Frame Relay Troubleshoot) http://adf.ly/17ESA1
66 PART3.Summary CCENT http://adf.ly/17ESKJ
67 PART3.Summary CCNA http://adf.ly/17ESVC
68 PART4.OTHER Pre02-CacChuanMangCucBo.ppt http://adf.ly/17ESh9
69 PART4.OTHER Pre03-CoSoVeCauNoi.ppt http://adf.ly/17ESrD
70 PART4.OTHER Pre04-CoSoVeBoChuyenMach.ppt http://adf.ly/17ET1V
71 PART4.OTHER Pre05-CoSoVeDinhTuyen.ppt http://adf.ly/17ETEL
72 QOS_MPLS Đồ án tt tốt nghiệp 2011.docx http://adf.ly/17ETOC
73 QOS_MPLS Đồ án tt tốt nghiệp 2011.pdf http://adf.ly/17ETXv
74 Redistribution Bài viết CCNA Redistributions.doc http://adf.ly/17ETit
75 Redistribution Phân phối lại redistribution.doc http://adf.ly/17ETsd
76 Redistribution Phân phối lại restribution tiep theo toi uu chong loop.doc http://adf.ly/17EU2F
77 Redistribution Redistribute giữa ISIS và OSPF.doc http://adf.ly/17EUBC
78 Redistribution Redistribute giữa OSPF và IGRP.doc http://adf.ly/17EBfo