Không chỉ mang lại những video clip bài hát trong mục tophit , những ca khúc yêu thích trong chiếc điện thoại của bạn , MV For You , còn như 1 công cụ tìm kiếm các bài hát trên youtube 1 cách nhanh chóng , đem lại đầy đủ kết quả tìm kiếm ,lời của bài hát và các bài hát liên quan .
Tạo playlist , xem video và download các bản nhạc yêu thích của bạn dễ dàng
Hãy cũng xem và trải nghiệm video những bài hát yêu thích của bạn trên MV For You nào
HTML Code:
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/mv-for-you/5d6b0e2d-85d7-4b45-ae2c-2b26057ab838