Đây là Tut mình làm để hướng dẫn các bạn căn bản về illustrator CS6, để các bạn có thể sử dụng illustrator CS6 dễ dàng
Bài 1:Bài 2: