kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Giúp frames liên kết!!!

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 265150
  Bài gửi
  8

  Giúp frames liên kết!!!

  giúp mình chỗ này với bạn, giả sử mình có 3 file trang01, trang02, trang03 trong folder vidu

  -file trang01:
  <html>
  <head>
  <title>Chân trời tri thức - Internet today </title>
  </head>
  <body>
  Trang 1
  </body>
  </html>

  -trang02 và trang03 như trang01 chỉ đổi số đằng sau chữ Trang.

  file 09a.htm:
  <html>
  <head>
  <title>Chân trời tri thức - Internet today </title>
  </head>
  <frameset cols="170,*">
  <frame src="vidu/mucluc.htm">
  <frame src="vidu/trang01.htm" name="main">
  </frameset>
  </html>

  file vidu/mucluc.htm
  <html>
  <head>
  <title>Chân trời tri thức - Internet today </title>
  </head>
  <body>
  <p><font face="Arial" size="5" color="ffcccc">Muc luc</font></p>
  <p><a href="vidu/trang01.htm" targer="main">Trang 1</a></p>
  <p><a href="vidu/trang02.htm" targer="main">Trang 2</a></p>
  <p><a href="vidu/trang03.htm" targer="main">Trang 3</a></p>
  </body>
  </html>

  làm xong bạn hãy click vào trang09a.htm xem, mình bị mắc chỗ đó. màu nền và giá trị liên kết Trang cũng sai.

  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 301289
  Bài gửi
  2

  Reply: Giúp frames liên kết!!!

  Bạn sai ở chỗ:
  + Chữ target chứ ko phải targer
  + Đã bỏ chung 1 folder thì bỏ "vidu/" chỉ ghi cái file đó thôi
  + Bạn chưa cho màu nền nên không có màu nền là đúng rồi