Recaptcha là một plugin rất phổ biến, được hầu hết các trang web sử dụng, là một công cụ có chất lượng cao.
Để sử dụng reCaptcha trong site joomla 3.x( ở đây minh dùng joomla 3.4.0), ta làm theo các bước:
Bước 1:
Truy cập vào site:

HTML Code:
https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo một tài khoản, sau đó click vào Get reCAPTCHA
Trong phần Register a new site, điền vào các thông số cần thiết, nếu như bạn muốn sử dụng trên localhost thì điền như sau:
Label: localhost
Domains: localhost


Click to Register, reCaptcha sẽ tạo cho bạn 2 keys: Site key và Secret key

Bước 2: Đăng nhập vào admin, chọn Extension-> Plugin Manager-> Captcha – ReCaptcha
– Status: chọn Enable
– Version: chọn 2.0
– Site key, Secret key: Điền 2 key tương ứng ta vừa tạo ở bước 1
– Theme: chọn theme mà bạn muốn dùng

Bước 3: Chọn System-> Global Configuration-> Default Captcha, chose Captcha – ReCaptcha


Như vậy là bạn đã tạo xong reCaptcha cho trang web của bạn, để kiểm tra xem reCaptcha đã hoạt động hay chưa, bạn có thể mở trang đăng ký, ở cuối trang bạn sẽ nhìn thấy reCaptcha xuất hiện như hình:

Nếu bạn sử dụng phiên bản joomla trước phiên bản 3.4.0, bạn có thể ghi đè thư mục yoursite/plugins/captcha bằng thư mục captcha tương ứng ở phiên bản 3.4.0, nó vẫn hoạt động tốt