Bán theme trang chỉa sẻ video tin tức hình ảnh bằng wordpress khá là đẹp và đầy đủ tính năng đây.
Demo: hayclip. com
Liên hệ: hayclip. com @ gmail. com
Giá: 500k