kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Audio truyện kiếm hiệp: Tiếu Ngạo Giang Hồ

 1. #1
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.828

  Audio truyện kiếm hiệp: Tiếu Ngạo Giang Hồ

  Audio truyện kiếm hiệp: Tiếu Ngạo Giang Hồ | tieu ngao giang ho vov
  Các bạn tải về để nghe audio truyện kiếm hiệp: Tiếu Ngạo giang hồ:

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 001 -> 010 (bắt đầu từ 12/07/2010 đến 21/07/2010)


  (12/07/10) 001 mediafire.com/?m9gaehhzzacyaco - mp3
  (13/07/10) 002 mediafire.com/?kzmmozy0ztl53mq - wav or mediafire.com/?qtqpgead1bzgf1t - mp3
  (14/07/10) 003 mediafire.com/?mzrmmyc3nywy2oj - wav or mediafire.com/?31858wad4z4xe4l - mp3
  (15/07/10) 004 mediafire.com/?houmggzrgmyoolq - wav or mediafire.com/?1koa2tsdaj3a88a - mp3
  (16/07/10) 005 mediafire.com/?fe7q364hamis2b2 - mp3
  (17/07/10) 006 mediafire.com/?h9qzhdd042e2v1x - wav or mediafire.com/?989edqddre2faub - mp3
  (18/07/10) 007 mediafire.com/?4x46f2plkvsvyk7 - wav or mediafire.com/?g18hi3wdh15dtmt - mp3
  (19/07/10) 008 mediafire.com/?27zw34rjwopgk38 - mp3
  (20/07/10) 009 mediafire.com/?txetmlm9m4cvm4h - wav or mediafire.com/?qyuxiyuum8sj43v - mp3
  (21/07/10) 010 mediafire.com/?p1iv8g3htczhwch - wav or mediafire.com/?hydduqgh8zcjql8 - mp3

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 011 -> 020 ( bắt đầu từ 22/07/2010 đến 31/07/2010)

  (22/07/10) 011 mediafire.com/?3856xiqwyuhxkmv - wav or mediafire.com/?qrd41r5bz80gaqc - mp3
  (23/07/10) 012 mediafire.com/?mmwj0hi1nr7w373 - wav or mediafire.com/?s09oxi2j1t2urg2 - mp3
  (24/07/10) 013 mediafire.com/?5fgt5dm4j5fqn55 - wav or mediafire.com/?28uix8r2ky7crnb - mp3
  (25/07/10) 014 mediafire.com/?sb3x55prvky63sl - wav or mediafire.com/?pbql7nx2dda56ms - mp3
  (26/07/10) 015 mediafire.com/?2egiy2eycajpcup - wav or mediafire.com/?4mq1h0nchmc66jc - mp3
  (27/07/10) 016 mediafire.com/?96e2y9k8ld5y3pc - wav or mediafire.com/?kdmyzsrfdb1imqm - mp3
  (28/07/10) 017 mediafire.com/?azjay252vpaej0z - wav or mediafire.com/?pjfi83a5f5b78w0 - mp3
  (29/07/10) 018 mediafire.com/?axel3uilxb7nbri - wav or mediafire.com/?9w6xyiyfmyui92f - mp3
  (30/07/10) 019 mediafire.com/?u442nytd62tyler - wav or mediafire.com/?n9djiys8nqx3t7h - mp3
  (31/07/10) 020 mediafire.com/?8st9z0767m5x8df - wav or mediafire.com/?7vo4pjbsc2g76qt - mp3

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 021 -> 030 ( bắt đầu từ 01/08/2010 đến 10/08/2010)

  (01/08/10) 021 mediafire.com/?zcyo9279fscidsp - wav or mediafire.com/?q3oqpacdcik8z0y - mp3
  (02/08/10) 022 mediafire.com/?o8kf77c2tnd12px - wav or mediafire.com/?c5om8hj8w17ii3n - mp3
  (03/08/10) 023 mediafire.com/?rbxqkjjpvdshamb - wav or mediafire.com/?ktdl00b5u0lzckd - mp3
  (04/08/10) 024 mediafire.com/?oee0ai0h83v4zf6 - wav or mediafire.com/?fr2xa7emzss8cr0 - mp3
  (05/08/10) 025 mediafire.com/?0cot5chltevs9ib - wav or mediafire.com/?8norhr0wnuz5pps - mp3
  (06/08/10) 026 mediafire.com/?fx7jgkz75a04pta - wav or mediafire.com/?vu3mcvo6cancgcn - mp3
  (07/08/10) 027 mediafire.com/?r2q6hczt9c5xlot - wav or mediafire.com/?6511oxz4vl1nmhp - mp3
  (08/08/10) 028 mediafire.com/?immdtuxj1do66c1 - wav or mediafire.com/?6ydc66hbw3281gc - mp3
  (09/08/10) 029 mediafire.com/?15iuye1lisghu15 - wav or mediafire.com/?q5tjxi64zxrv4a3 - mp3
  (10/08/10) 030 mediafire.com/?7v777h04637g9jn - wav or mediafire.com/?ben2udzjopdj32k - mp3

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 031 -> 040 (bắt đâu từ 11/08/2010 đến 20/08/2010)

  (11/08/10) 031 mediafire.com/?zrn45z39irobhh9 - wav or mediafire.com/?rqzfjptfw1d5k09 - mp3
  (12/08/10) 032 mediafire.com/?kjjjfoxiclgokag - wav or mediafire.com/?pt96d50q08rmtgr - mp3
  (13/08/10) 033 mediafire.com/?nb53xww4k7mb8ys - wav or mediafire.com/?2o554eae35o91cf - mp3
  (14/08/10) 034 mediafire.com/?omrc19pm6nkv8ga - wav or mediafire.com/?4a2fan1ii3dp34y - mp3
  (15/08/10) 035 mediafire.com/?wgc5j8fzac856zu - mp3
  (16/08/10) 036 mediafire.com/?ah0s1bwd1f9kb62 - mp3
  (17/08/10) 037 mediafire.com/?9txvhf4urukqscn - mp3
  (18/08/10) 038 mediafire.com/?hsv9x664ghluwd9 - mp3
  (19/08/10) 039 mediafire.com/?bk95jvzmdpz39m1 - mp3
  (20/08/10) 040 mediafire.com/?cgwikca3ly6xo3v - mp3

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 041 -> 050 (bắt đâu từ 21/08/2010 đến 30/08/2010)

  (21/08/10) 041 mediafire.com/?kp3hfbju5mkcfg8 - mp3
  (22/08/10) 042 mediafire.com/?9u01kpogb6nlt2t - mp3
  (23/08/10) 043 mediafire.com/?9fs2vrz2vcbm7o9 - mp3
  (24/08/10) 044 mediafire.com/?m1h4qzm73mm4c7h - mp3
  (25/08/10) 045 mediafire.com/?t9oc49wdte1cikw - mp3
  (26/08/10) 046 mediafire.com/?wxlrkf1vgf32357 - mp3
  (27/08/10) 047 mediafire.com/?9u6rtiuofaupovw - mp3
  (28/08/10) 048 mediafire.com/?n6hhw5efi2edr3a - mp3
  (29/08/10) 049 mediafire.com/?68gkold9vajjg87 - mp3
  (30/08/10) 050 mediafire.com/?wutbpwn89g0vufk - mp3

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 051 -> 060 (bắt đâu từ 31/08/2010 đến 09/09/2010)

  (31/08/10) 051 mediafire.com/?rk6v6q9qdslku7n - mp3
  (01/09/10) 052 mediafire.com/?ivmy5yutjv8mvvi - mp3
  (02/09/10) 053 mediafire.com/?s8xkx1to3dt3yc3 - mp3
  (03/09/10) 054 mediafire.com/?0uc5mxn209zg6rc - mp3
  (04/09/10) 055 mediafire.com/?8tc45vqanzag7e8 - mp3
  (05/09/10) 056 mediafire.com/?93xxmtlwg2yfmhk - mp3
  (06/09/10) 057 mediafire.com/?uuo4pq70fv84zta - mp3
  (07/09/10) 058 mediafire.com/?wcxr0xx58bas1si - mp3
  (08/09/10) 059 mediafire.com/?s0lnev36f597lnp - mp3
  (09/09/10) 060 mediafire.com/?n7gmr7825qn89uf - mp3


  (06/12/10) 060 mediafire.com/?tcj229rm64v99lc - mp3_naivechild
  (06/12/10) 060 mediafire.com/?996pxgt6owu8wpe - mp3_Fx.
  Tập 060 này là do 2 bạn naivechild và bạn Fx. thu khi VOV TP.HCM phát lại Tiếu ngạo giang hồ.

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 061 -> 070 (bắt đâu từ 10/09/2010 đến 19/09/2010)

  (10/09/10) 061 mediafire.com/?g01cbow1lcb4gh5 - mp3
  (11/09/10) 062 mediafire.com/?ehs11b0z7v9zuz4 - mp3
  (12/09/10) 063 mediafire.com/?fmujcs1uppy5aa5 - mp3
  (13/09/10) 064 mediafire.com/?5l0ipexknu9p56n - mp3
  (14/09/10) 065 mediafire.com/?f3umj26j997pgm1 - mp3
  (15/09/10) 066 mediafire.com/?mq69bc9h79qf5us - mp3
  (16/09/10) 067 mediafire.com/?1wvfchr6w3326q2 - mp3
  (17/09/10) 068 mediafire.com/?3sut39led8ml33t - mp3
  (18/09/10) 069 mediafire.com/?07jhawd4ns65wxj - mp3
  (19/09/10) 070 mediafire.com/?hmafntcxjcn9vbl - mp3

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 071 -> 080 (bắt đâu từ 20/09/2010 đến 29/09/2010)

  (20/09/10) 071 mediafire.com/?7bfqjr0g6122yyd - mp3
  (21/09/10) 072 mediafire.com/?zf9wadz47vbpmv4 - mp3
  (22/09/10) 073 mediafire.com/?ngdpas7ltgivgm6 - mp3
  (23/09/10) 074 mediafire.com/?hkh1x8wgab4ps8c - mp3
  (24/09/10) 075 mediafire.com/?50bgclfvhegx0ds - mp3
  (25/09/10) 076 mediafire.com/?1ku411lbr9imgq1 - mp3
  (26/09/10) 077 mediafire.com/?g8obq11mnjsweip - mp3
  (27/09/10) 078 mediafire.com/?3cw88nvn8hbi8xb - mp3
  (28/09/10) 079 mediafire.com/?xqfkspk8wx98lh8 - mp3
  (29/09/10) 080 mediafire.com/?qdzhe4ry5kcqxys - mp3

  Tiếu Ngạo Giang Hồ 081 -> 085 (bắt đâu từ 30/09/2010 đến 04/10/2010)

  (30/09/10) VOV Hà Nội không kể 081 mà kể lại tập 050, hơi buồn vì mất tập 081.
  Nhưng bây giờ thì không sao rồi, he he. :X

  (28/12/10) 081 mediafire.com/?pvtzfzk99t3qskr - mp3_naivechild
  (28/12/10) 081 mediafire.com/?teplaet992302ux - mp3_Fx.
  Tập 081 này là do 2 bạn naivechild và bạn Fx. thu khi VOV TP.HCM phát lại Tiếu ngạo giang hồ.

  (01/10/10) 082 mediafire.com/?r72dms66ztuw27n - mp3
  (02/10/10) 083 mediafire.com/?xx54q98n8i39ldl - mp3
  (03/10/10) 084 mediafire.com/?tt51dg1qgg42rk8 - mp3
  (04/10/10) 085 mediafire.com/?qeqa8ctoa4f8xrx - mp3
  END.

  Hiệp Khách(vn-zoom)
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 5 thành viên đã cảm ơn Lê Minh: 3. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 105328
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Ðề: Audio truyện kiếm hiệp: Tiếu Ngạo Giang Hồ

  ban oi check lai linh tap 63 di: File Removed for Violation.

 4. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 126355
  Bài gửi
  1

  Ðề: Audio truyện kiếm hiệp: Tiếu Ngạo Giang Hồ

  ban oi! tap 41, 42, va 45 die roi. Ban co the nao up len ban moi khong?
  Cam on!

Nhãn