bác vô đọc cái bài này ! trong này có hướng dẫn hết đó -http://mercedeshcm.net/xe-mercedes-c200/