Kết xuất dữ liệu là cách chúng ta đưa nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào văn bản. Điều này đặc biệt hữu ích cho dân văn phòng khi thao tác dữ liệu trên nhiều file word khác nhau.

Bài viết sử dụng chủ yếu là hình ảnh để các bạn dễ làm theo nhất.

1. Dữ liệu gốc tương tự:Yêu cầu: Chỉ kết xuất báo cáo các công ty là Cty Dược Bình Định và Cty Dược Sapharco

Hướng dẫn:

Từ nơi cần kết xuất ra, thường là một tập tin word khác. Chọn Insert - Quick Parts...

Chọn Field
Tìm file dữ liệu nguồn cần lấy để kết xuất.Chỉnh sửa tùy chọn khung: Table Auto FormatChỉnh sửa điều kiện xuất, ở đây chúng ta lấy 2 điều kiện như yêu cầu ở trên.Vào Insert Data - Ok để xuất dữ liệu ra.Kết quả cuối cùng là dữ liệu lấy từ file nguồn đã được lọc theo yêu cầu.


Chúc các bạn thành công!