Có bạn nào biết giải bài toán "sói, dê, bắp bải" trên prolog giúp mình với.
Thank các bạn nhiều!