Hướng dẫn cách hiển thị/ ẩn thanh scroll cuộn lên xuống kéo ngang dọc trong word excel 2003 2007 2010 2013

Nếu vô tình chỉnh sửa hoặc nhấn phím tắt gì mà bỗng nhiên word của bạn mất 1 thanh scroll kéo lên xuống và kéo ngang trái phải thì có thể hiển thị lại bằng hướng dẫn dưới đây.

1. Đối với word, excel 2007 2010 2013

Vào file --> Option
Cách hiển thị/ ẩn thanh scroll kéo ngang dọc trong word, excel

Tại phần Display check hoặc uncheck vào phần Show horizontal scroll bar và Showw vertical scroll bar

Cách hiển thị/ ẩn thanh scroll kéo ngang dọc trong word, excel

Nhấn OK để lưu lại và ra word xem thanh srcorll đã hiển thị trở lại chưa nhé

2. Đối với Word 2003

Các bạn vào Tools --> Options


Cách hiển thị/ ẩn thanh scroll kéo ngang dọc trong word, excel


Sau đó check hoặc uncheck vào phần tương tự