Từ 27/4 - 25/7/2015, khi thuê bao sử dụng gói An toàn giao thông và Luật giao thông đường bộ (thuộc dịch vụ An toàn giao thông), trả lời câu hỏi của chương trình, TB sẽ tích lũy điểm để có cơ hội trúng giải Tuần (thẻ cào MF 100.000đ) hoặc xe Piaggio Beverly 125 I.E.