Máy e là HTC 816 đã root khi e nâng cấp lên phiên bản android 5.0 qua OTA thì nó bị ntn ? Giúp e vs h e muốn up đời thì phải làm sao sau khi nó tự khởi động lại cứ 1 lúc là nó lại hiện lên yêu cầu nâng cấp !!!!!!!!!! HELP MEE PLSS