Dung xô chụp tia laser bá đạo quá rồi ! Hèm gái nó cười sướng thế mà sao bác kia tưởng hốt được vàng .

Sự đời lắm cái chớ trêu ...