Đề thi thử đai học môn anh văn lần 1 2 Có đáp án ĐH SPHN


Các bạn tải về tham khảo và học, link mediafire

Lần 1:
mediafire.com/?tp17wjcw95uyhfh
Lần 2:
mediafire.com/?263zcwiq83when4
______________________________________Dowload thêm_________________________________________


Đề thi và đáp án môn sinh kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 đến 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5672

Đề thi và đáp án môn anh văn kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5778

Đề thi và đáp án môn toán kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5705

Đề thi và đáp án môn văn kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5740

Đề thi và đáp án môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 đến 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5669

Đề thi và đáp án môn vật lý kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 đến 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5671

Đề thi và đáp án môn anh văn kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 đến 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5778