Trích Nguyên văn bởi hn2066 Xem bài viết
có phần mềm nào có tính năng hiển thị các thông số lên màn hình desktop không mấy bác
Rainmeter bạn nhé