Đó là một phần mềm làm Theme cho Blog 3 k (Kực-Kì-Kool) mà lại rất đơn giản .Có hơi hướng dẫn làm tắt thì thông cảm nhé.
.

Download
Mã:
http://www.photoscape.org/ps/main/download.php