Ebook 12 chòm sao và đời người - Đan Thiên
12 chòm sao và đời người - Đan Thiên

Hơn hai ngàn năm trước, để biểu thị vị trí mặt trời vận hành trên hoàng đạo, nhà thiên văn học Hy Lạp cổ Hippachus đã phân dải hoàng đạo thành 12 đoạn, lấy Xuân phân là 00, tính từ điểm Xuân phân, cứ cách 300 là một cung, đồng thời lấy chòm sao chủ yếu trong các cung lúc đó để gọi tên, tổng cộng là 12 chòm sao, lần lượt là chòm sao Bạch dương, chòm sao Kim ngưu, chòm sao Song tử, chòm sao Cự giải, chòm sao Sư tử, chòm sao Xử nữ, chòm sao Thiên xứng, chòm sao Bò cạp, chòm sao Xạ thủ, chòm sao Ma kết, chòm sao Thủy bình, và chòm sao Song ngư, còn gọi là 12 cung hoàng đạo.

Những trẻ ra đời khi trái đất quay tới mỗi một chòm sao, lớn lên thường có một số đặc trưng tương đồng nào đó, bao gồm đặc trưng hành vi, đặc trưng tính cách… xâu chuỗi những liên tưởng này lại, thì đã nhân cách hóa các chòm sao, hàm ẩn và dự báo vận trình của đời người. Từ đó biến hóa ra cách tính vận mệnh, lưu truyền đến ngày nay, lấy 12 chòm sao này làm đại biểu, tính toán và biểu hiện vận mệnh của đời người.


Quyển sách này phân tích và giới thiệu về vận thế và tương lai của đời người ứng với các chòm sao khác nhau, các bạn không nên coi như thần minh, là định luật nhân sinh bất biến. Thực ra, quyển sách này chỉ là lấy chòm sao đối ứng khách quan với con người làm căn cứ để phân tích tính cách và vận trình của một người. Bạn phải biết vận dụng phương pháp thống kê học một cách chính xác, tuy nhiên, kết quả tính ra đôi khi cũng sẽ có hiện tượng không chính xác; vả lại, mọi sự vật đều luôn phát triển biến hóa từng giờ từng phút, cho nên nội dung quyển sách này không thể miêu tả chân thực cụ thể về cuộc đời của mỗi một người. Sách này chỉ có tính chất tham khảo, giúp đời người có một hệ tham chiếu. Hi vọng cuốn sách này là chiếc chìa khóa mở ra bí mật về nhân tính và vận mệnh, cũng mong rằng cuốn sách này có thể giúp các bạn có sự hiểu biết nhất định về vận trình của mình, nắm được vận mệnh của mình − đây cũng chính là nội dung của quyển sách.

12 chòm sao và đời người - Đan Thiên

download
app.box.com/s/e9ur44mth1iulbc2r6xinfj4y8ij0hih

Nguồn TVE