Anh chị nào đã làm qua project về đoạn code đó có thể vui lòng chỉ cho em nguồn tham khảo hoặc source cũng được ! em cám ơn anh chị nhiều