Đề thi và Đáp án Tốt Nghiệp THPT môn Địa lý từ năm 2003 -> 2010 Mediafire
Đề thi và đáp án chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo môn vật lý Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 và 2010
Các bạn tải về để tham khảo nhé, Chúc các ban thi tốt !


mediafire.com/download.php?pk6968do707b61j


Các bạn tải về rồi dùng phần mềm foxit reader để đọc file PDF tải link phía dưới
mediafire.com/download.php?g4yrbup8abpm7gr


_________________________Tải thêm các môn khác____________________________

Đề thi và đáp án môn sinh kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 đến 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5672

Đề thi và đáp án môn anh văn kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5778

Đề thi và đáp án toán kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5705

Đề thi và đáp án môn văn kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5740

Đề thi và đáp án môn địa lý kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 đến 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5669

Đề thi và đáp án môn vật lý kỳ thi tốt nghiệp các năm 2003 đến 2010
http://vforum.vn/diendan/showthread.php?5671